Algemene Voorwaarden

    1. Manieren van Bestellen

Alle diensten worden aangeboden in de vorm van pre-orders; als u echter direct een voertuig nodig heeft zijn wij meestal in staat om binnen 15 minuten een auto te regelen.
Bestellingen kunnen online via onze website gedaan worden, waar uw account automatisch aangemaakt wordt, vervolgens per e-mail of telefoon.

    2. Klant Verantwoordelijkheden

Als een chauffeur lang moet wachten, dan hanteert Voordelig Taxi een wachttarief. De eerste 2 minuten zijn kosteloos, daarna wordt voor elke 5 minuten € 5,00 in rekening gebracht.
De Klant dient zich tijdens het vervoer te gedragen naar de instructies van de chauffeur en de veiligheidsregels te volgen.
De Klant stemt in dat hij is ingelicht over alle omstandigheden, waaronder veiligheidsregels, voorgaande aan het vervoer.
De Klant verklaart ook geen schade aan te richten aan de faciliteiten van de maatschappij en houdt het voertuig netjes. Bij overtreding van deze voorwaarden is de Klant op de hoogte van aansprakelijkheid voor de schade aangericht door zijn/haar toedoen aan de Onderneming of bestelde maatschappij.

    3. Voordelig Taxi Verantwoordelijkheden

Met onze gulle algemene voorwaarden wordt u gecompenseerd voor uw vliegveld vervoer of andere diensten die u bij ons boekt in het geval van onvoorziene omstandigheden.
Niets is belangrijker voor ons dan de klant goed behandelen.
We garanderen dat u uw geld terug krijgt als u een geldige reden heeft om niet tevreden te zijn met onze diensten.
Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het zoekraken en/of beschadigen van uw bagage. Wij zullen er natuurlijk alles aan doen om dit te voorkomen.
Algemeen

Betaling vindt altijd plaats op de heenreis en terugreis.
Voor ritten vanaf 5 personen wordt €10,- extra gerekend.
Voor extra adressen (binnen dezelfde wijk) geldt een toeslag van € 5 per rit per extra adres.
Voor extra adressen ( buiten uw wijk) geldt een toeslag van € 10 per rit per extra adres.
Kinderzitjes zijn in Nederlandse taxi’s NIET verplicht.
Als u niet in het bezit bent van een mobiele telefoon dan kunt u bij ons geen rit vanaf Schiphol reserveren.
Bij aankomst op de luchthaven Schiphol dient rekening gehouden te worden met een gemiddelde wachttijd van 15 minuten na bagage afhandeling. Wij verzoeken u uw mobile telefoon aan te zetten.
De klant staat bij ons hoog in het vaandel, daarom stellen wij het zeer op prijs als u uw klacht aan ons doorgeeft. Op deze wijze kunnen wij onze diensten optimaliseren.
Bij betalingen rechtstreeks aan de chauffeur zal hij een bonnetje uitgeven, maar voor online betalingen worden bonnetjes in PDF formaat uitgegeven en per e-mail verzonden.
Vraag aan de telefonist(e) wat u mee mag nemen. Zolang het in de auto past, kan het gratis mee!
Betalen kan vooraf via iDeal of contant, met pin of creditcard in de taxi.

Op al ons vervoer zijn de algemene voorwaarden en betalingscondities van Koninklijk Nederlands Vervoer zoals gedeponeerd op 31/2003 van toepassing.
Aansprakelijkheid
1 Voordelig Taxi kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen, door b.v. files, pech onderweg, weersomstandigheden etc. die het gevolg hebben dat u uw vlucht mist. U dient dan ook genoeg tijd te nemen om op Schiphol te kunnen komen, zodat u door eventueel oponthoud toch nog op een andere manier op tijd voor uw vlucht aanwezig kunt zijn.
2 Voordelig Taxi houdt zich ten alle tijden het recht voor, om op het laatste moment een rit opdracht niet te hoeven uitvoeren i.v.m. overmacht zoals extreem verkeerchaos, weersinvloeden, aanslagen etc. U kunt ervan uitgaan dat wij er alles aan zullen doen om dit te voorkomen.

Beëindiging Vervoerovereenkomst

  1. Vervoerder kan het voortzetten van de rit onmiddellijk staken en aldus de Vervoerovereenkomst beëindigen, indien de Reiziger dusdanige hinder veroorzaakt dat in alle redelijkheid niet van de Vervoerder kan worden gevergd dat hij de Reiziger (verder) vervoert. Vervoerder kan in dat geval de Reiziger gelasten het voertuig onmiddellijk te verlaten.
  2. Vervoerder is in een geval zoals is bedoeld in lid 1, niet gehouden de Reiziger enige schade te vergoeden.
  3. Bij voortijdige beëindiging is Reiziger, ingeval de ritprijs tot stand komt via de Taxameter, het bedrag verschuldigd dat de Taxameter aangeeft op het moment van beëindiging van de rit. Ingeval voor aanvang van de rit een ritprijs is overeengekomen, is Reiziger een evenredig deel van de vooraf overeengekomen prijs verschuldigd, ter vergoeding van het reeds gereden deel van de rit.
  4. Reiziger/ Opdrachtgever kan voor aanvang van de bij Vervoerder bestelde rit afzien. In een dergelijk geval is de Reiziger/ Opdrachtgever gehouden tot een schadeloosstelling naar redelijkheid en billijkheid aan de Vervoerder wanneer sprake is van aantoonbare schade. Dit geldt ook wanneer de Reiziger niet verschijnt op de met de Vervoerder afgesproken plaats.

Annuleren En Schade Vervoerovereenkomst

1.Annuleren kan minimaal 1 uur voor aanvang ritopdracht.

2.Bij niet tijdig annuleren van een rit dient de reiziger gehele ritprijs te vergoeden.

3.De reiziger dient de gehele ritprijs te vergoeden in geval dat hij/zij niet komt opdagen en/of (per ongeluk) een andere taxi neemt.

Terugkomst op Schiphol

In geval van vertragingen kunt u er op rekenen dat wij deze nauwlettend in de gaten houden. Na aankomst op Schiphol dient u na landing, zo snel mogelijk uw mobiele telefoon aan te zetten zodat de betreffende chauffeur contact met u kan opnemen. Indien u met een andere vlucht terugkeert op Schiphol dan dient u dat tijdig aan ons door te geven.

Betalingswijze Online en in de Taxi.

Online Betalen

IDeal, Visa, Mastercard, en Paypal.

In de Taxi

Contant, Pinnen , American Express, Visa en Mastercard

Terugbetaling/Compensaties

Als u uw voorafbetaalde dienst online annuleert en u in aanmerking komt voor een terugbetaling, zal het betreffende bedrag binnen enkele dagen terug gestort worden. Anders dienen alle terugbetaling en compensatie claims binnen 30 dagen schriftelijk of per e-mail ingediend te worden. Na deze periode heeft u geen recht meer op een terugbetaling/compensatie, maar zullen we uw klacht alsnog onderzoeken. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten. Vergoeding is gelimiteerd tot het maximale bedrag van de totale kosten van uw vervoer.

Vervoersvoorwaarden
Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is geregeld,
zijn van toepassing de Algemene vervoersvoorwaarden en betalingscondities
voor het vervoer van personen met personenauto’s gedeponeerd
ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage
op 20 maart 2003, aktenummer 31/2003 door Koninklijk Nederlands
Vervoer. Op verzoek zenden wij u deze voorwaarden toe. link

Klachten

In het uitzonderlijke geval van een probleem kunt u deze klachten procedure volgen. Om in aanmerking te komen voor uw compensatie claim, dient u direct contact met ons op te nemen als u uw chauffeur niet kunt vinden of een ander probleem ondervindt met onze dienst. Als het probleem niet direct telefonisch opgelost wordt kunt u ons schriftelijk van alle details van uw klacht voorzien.

Klachten: Telefonisch via +31(0)624390066